روزهای بی تو

تمام حرف ها پشت سرت بود ،

به دنبالت الفبا را قدم زدم ؛ تو حرف نداشتی !

 

 

روزهایـی کـه بـی تـو می گـذرد

 گـرچه بـا یـاد تـوست ثـانـیه هـاش

 آرزو بـاز می کـشد فـریـاد:

 در کـنار تـو می گـذشت٬ ای کـاش!

 

 

حتمن نباید چراغ رابطه خاموش شه، 

 همین که بسردی روشن باشه کافیه ...

همین که دیگه برات ...ولش کن ...

فقط قبل از اینکه خط بخوری، برو ...

 

تو آنجا...

من اینجا ...

همه راست می گفتند ،

توکجا من کجا ...

 

از اینکه نیستی

غصه دار نشو!

دارمت   همیشه،

جایی خلوت ودنج

لا به لای تمام نداشته هایم ...

/ 0 نظر / 17 بازدید