تنها

میروی و من پشت سرت آب نمیریزم

 

 

وقتی هوای رفتن داری دریا را هم به پایت بریزم برنمی گردی....

....................... 

تو را دوست دارم

چه فرق مى کند که چرا

یا از چه وقت

یا چطور شد که...

چه فرق میکند

وقتى تو باید باور کنى

که نمى کنى

و من باید فراموش کنم

که نمى کنم!!

.............. 

تنها مانده ام

 

در روزگاری که شیرینی نیست تا برایش فرهاد شوم

 

همه تلخند...

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
عسل بانو

سلام ببخشید ما دوستی به نام لیلی داشتیم که با این آدرس وب داشت چند وقت پیش بی خبر رفت . شما همونی یا اتفاقی این آدرس رو داری؟